Matematisk ordbog Kontakt
Login

Andengradsligning

Hvad er en andengradsligning?

En andengradsligning er en ligning, hvor den ubekendte går op i anden potens (x^2), og som kan skrives på formen:

mat

Hvor a,b og c er konstanter og x er den ubekendte

Nogle eksempler på andengradsligninger kunne være:

mat

mat

Gav afsnittet mening?

Formler - Andengradsligning

Forskrift

mat

Diskriminanten

mat

D > 0 (to rødder)
D = 0 (en rod)
D < 0 (ingen rødder)

Løsning

mat