Annuitetslån

Annuitetslån er et lån, hvor der betales et fast beløb på hver terminsdato, som skal dække både renter og afdrag på gælden.

Formler for annuitetslån

G:: Hovedstol (det fulde beløb, for lånet)

r:: Rentefod (renten på lånet, pr. termin)

n:: Terminer (antal gange der skal betales af på lånet

Y:: Ydelse (Beløb, som skal betales, pr. termin)

Ydelsen beregnes således:

y=G*frac{r}{1-(1+r)^{-n}}

Hovedstolen beregnes således:

G=frac{y*(1-(1+r)^{-n})}{r}

Antal terminer beregnes således:

n=-frac{log(1-frac{G*r}{y})}{log(1+r)}

HUSK!
Formlerne gælder kun, hvis der er præcis én ydelse og én rentetilskrivning pr. termin.
Hvis der ikke er dette, skal man først omregne renten.
Dette kan ses i et afsnit længere nede.
Regnemaskine

Beregn ydelse, hovedstol og antal terminer

Udfyld 3 værdier, renten skal være en af dem og skal indtastes som kommatal (f.eks. 9% skal indtastes som 0,09).

Hovedstol (G): 
Renten (r): 
Antal terminer (n): 
Ydelse (y): 
Beregn

Hvis man ikke har renten på et annuitetslån

Da man ikke kan isolere renten på et annuitetslån, må man prøve sig frem med forskellige renter, indtil formlen passer.

Hvis renten er pr. år og ydelsen pr. måned

Hvis man har en rente der er pr. år (pro anno) og ydelsen skal betales pr. måned, så skal man først omregne renten til pr. måned.
Da det er en kapitalfremskrivning, kan det ske med følgende formel.

Rente fra år til måned:
r_{maaned}=(1+r_{aar})^{frac{1}{12}}-1

Eller generelt:
i=Antal terminer pr. rentetilskrivning
r_{ny}=(1+r)^{frac{1}{i}}-1
Regnemaskine

Udvidet annuitetslåns-beregner

Udfyld 4 værdier, renten skal være en af dem og skal indtastes som kommatal (f.eks. 9% skal indtastes som 0,09).

Hovedstol (G): 
Renten (r): 
Antal terminer (n): 
Terminer pr. rentetilskrivning: 
Ydelse: 
Beregn

Se også

Formler - annuitetslån

Ydelse

y=G*frac{r}{1-(1+r)^{-n}}


Hovedstol

G=frac{y*(1-(1+r)^{-n})}{r}


Terminer

n=-frac{log(1-frac{G*r}{y})}{log(1+r)}


Omregning rente ved flere terminer pr. rentetilskrivning

r_{ny}=(1+r)^{frac{1}{i}}-1
i=Antal terminer pr. rentetilskrivning