Annuitetsopsparing

Når man sætter et fast beløb ind hver termin, og dette beløb skal tælle med i de efterfølgende rentetilskrivninger, kaldes det annuitetsopsparing.

Kapital efter sidste indbetaling

Slutkapitalen efter sidste indbetaling på en annuitetsopsparing kan beregnes med:

A=b*frac{(1+r)^n-1}{r}

A = Slutkapital

b = Indbetaling hver termin

r = Rente

Terminsindbetaling

Terminsindbetalingen for en annuitetsopsparing beregnes med:

b=frac{A*r}{(1+r)^n-1}

A = Slutkapital

b = Indbetaling hver termin.

r = Rente

Antal terminer

Antallet af terminer beregnes som:

n=frac{log(frac{A*r}{b}+1)}{log(1+r)}

A = Slutkapital

b = Indbetaling hver termin

r = rente


HUSK
Formlerne gælder kun hvis der er præcis én indbetaling og én rentetilskrivning pr. termin.
Hvis der er flere terminer pr. rentetilskrivning, skal renten omregnes.

Regnemaskine

Beregn annuitetsopsparing

Indtast 3 værdier, renten skal være en af dem og skal indtastes som kommatal.
(F.eks. 9% skal indtastes som 0,09).

Indbetaling pr. termin (b): 
Renten (r): 
Antal terminer (n): 
Slutkapital (A): 
Beregn

Hvis renten er pr. år og indbetaling pr. måned

Hvis man har en rente der er pr. år (pro anno) og indbetalingen sker måned, så skal man først omregne renten til pr. måned.
Da det er en kapitalfremskrivning, kan det ske med følgende formel.

Rente fra år til måned:
r_{maaned}=(1+r_{aar})^{frac{1}{12}}-1

Eller generelt:
i=Antal terminer pr. rentetilskrivning
r_{ny}=(1+r)^{frac{1}{i}}-1

Se også

Formler - annuitetsopsparing

Kapital efter sidste indbetaling

A=b*frac{(1+r)^n-1}{r}


Terminsindbetaling

b=frac{A*r}{(1+r)^n-1}


Antal terminer

n=frac{log(frac{A*r}{b}+1)}{log(1+r)}