Regneregler for brøker

En brøk er en måde at vise et tal på ved hjælp af en division.

En brøk består af en vandret streg med en tæller øverst og en nævner nederst.

frac{Taeller}{Naevner}

F.eks. kan 5 : 6 vises som brøken:

frac{5}{6}

og da 5 divideret med 6 giver 0,83333.... kan resultatet ikke skrives præcist som et decimaltal.

Brøken er derimod præcis.

En brøk bliver også tit skrevet med en skrå streg, som for eksempel:

1/2=frac{1}{2}

Dette skyldes ofte, at brøken med den vandrette streg ikke kan skrives nemt på f.eks. et tastatur.

Navnet på en brøk


En brøks navn består af tælleren og nævneren. For eksempel:

frac{1}{4}

har navnet: "En fjerdedel", hvor "En" er tælleren og "Fjerdedel" er nævneren.

pizzafjerdedele.pngBrøken kan også forklares som:
Ud af fire stykker, skal du tage ét.

Se også

Formler - brøker

Forlænge brøk

frac{a}{b}=frac{a*c}{b*c}


Forkorte brøk

frac{a}{b}=frac{a:c}{b:c}


Lægge sammen

frac{a}{b}+frac{c}{d}=frac{a*d+c*b}{b*d}


Trække fra

frac{a}{b}-frac{c}{d}=frac{a*d-c*b}{b*d}


Gange

frac{a}{b}*frac{c}{d}=frac{a*c}{b*d}


Dividere

frac{a}{b}:frac{c}{d}=frac{a}{b}*frac{d}{c}=frac{a*d}{b*c}


Kvadratrod

sqrt{frac{a}{b}}=frac{sqrt{a}}{sqrt{b}}


Heltal

a=frac{a}{1}