Cirkelring

En cirkelring består af området mellem en indre cirkel og en ydre cirkel.

De har forskellig radius men samme centrum.
Skraveret cirkelring med to gange radius

Areal af en cirkelring

Arealet af en cirkelring kan udregnes med følgende formel:

A=pi*(R^2-r^2)

(Hvor R er radius af den store cirkel, og r er radius af den lille cirkel.)
Regnemaskine

Beregn cirkelringens areal

Lille radius (r): 
Store radius (R): 
Pi: 
Beregn

Se også

Formler - cirkelring

Areal

A=pi*(R^2-r^2)