Diagrammer

Hvad er et diagram?

Ved at lave et diagram kan man på en nem og overskuelig måde vise andre, hvordan data eller informationer fordeler sig.

Et diagram kaldes også nogle gange for en graf.

Der findes næsten uendeligt mange forskellige diagrammer.

Vi har valgt at koncentrere os om de mest almindelige, som typisk bruges til at vise data inden for statistik i folkeskolen (f.eks. stemmefordelingen ved et folketingsvalg).

Data kaldes normalt for "observationer".

Det vil sige: "Hvor mange gange er noget sket?".