Hastighed

Hvis man skal udregne en hastighed, skal man bruge formlen:

v=frac{d}{t}

(Hvor d er distancen (længden) og t er tiden.)

Hvis man skal beregne km/t (kilometer i timen), og man f.eks. har brugt 4 timer på at gå 20 km, bliver hastigheden:

v=frac{d}{t}=frac{20 km}{4 t}=5 km/t

Læg mærke til, at km/t faktisk viser formlen - nemlig kilometer divideret med timer.

Omregning mellem enheder

Tit skal man omregne til andre enheder end dem, som man får oplyst.

Eksempel på opgave:

En bil kører 2500 meter på 3 minutter.
Hvad er bilens gennemsnitshastighed (i kilometer i timen)?

Først skal man udregne antal kilometer:

Da der er 1000 meter på en kilometer, er

2500 meter=frac{2500}{1000}=2,5 km

Derefter skal man udregne antal timer:

Da der er 60 minutter på en time, er

3 minutter=frac{3}{60}=0,05 timer

Hastigheden i kilometer i timen bliver derfor:

frac{2,5 km}{0,05 t}=50 km/t
Regnemaskine

Beregn hastighed

Distance: :
Tid: :
Til enhed: :
Beregn

"Gange-faktoren"

Hvis man skal omregne fra en enhed for hastighed til en anden enhed for hastighed, skal man finde den "gange-faktor", som skal bruges.

I opgaven ovenover blev resultatet 50 km/t.

Hvis man skal omregne dette til m/s (meter pr. sekund), skal man kende antal sekunder på en time:

1 time=60*60=3600 s

samt antal meter på en kilometer.

1km=1000 m

Det tal, vi skal gange med, bliver da:

frac{1000}{3600}=0,2778

Resultatet (afrundet) bliver derfor:

50 km/t=50*0,2778=13,89 m/s

Gangetabel for omregning af hastighed

Man kan også slå omregningstallet op i en tabel.

Fra / Tilkm/tm/tm/scm/MMachKnobmph
km/t110000,27777781666,6670,00081630,54021640,6213712
m/t0,00110,000277781,6666670,000000820,000540220,00062137
m/s3,63600160000,002938671,9447792,236936
cm/M0,00060,60,0001666710,000000490,000324130,00037282
Mach1225,0441225044340,2920417401661,7889761,2071
Knob1,851111851,110,51419723085,1830,0015110611,150226
mph1,6093441609,3440,447042682,240,00131370,8693941


Forkortelser:

km/t = Kilometer i timen

m/t = Meter i timen

m/s = Meter pr. sekund (SI enheden)

cm/M = Centimeter pr. minut

Mach = Lydens hastighed
(Skrives før tallet, f.eks. er Mach 2 det samme som 2 gange lydens hastighed og udtales "mark").

Knob = Sømil i timen.

mph = Miles pr. hour, empirisk mil i timen
(Hastigheds-enhed, som blandt andet bruges i USA og England).

Hvordan man bruger tabellen:

Hvis man for eksempel skal omregne m/s til km/t, finder man
m/s til venstre og km/t i toppen.

Her står der: 3,6

Hvilket betyder at

1 m/s = 3,6 km/t

Så hvis man skal omregne fra m/s til km/t, skal man gange med 3,6.

Se også

Formler - hastighed

Formel

v=frac{d}{t}