Hvad er en kugle?

Kugle med radius
En kugle er en rumgeometrisk figur.

Kugleoverfladen (periferien) har uendeligt mange sammenhængende punkter, som ligger i samme afstand til et bestemt punkt i midten af kuglen, kaldet centrum.

Kuglens størrelse angives af dens radius, som er afstanden mellem centrum og overfladen.

Kuglens diameter er afstanden fra et punkt på overfladen til et andet punkt på overfladen, igennem centrum.

(Diameteren er 2 gange radius.)

Kendte former for kugler

Kendte eksempler på kugler (eller tæt på) er Jorden, billardkugler og fodbolde.

Se også

Formler - kugle

Kuglens ligning

r^2 <= (x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2


Overfladeareal

A=4*pi*r^2


Rumfang

V=frac{4}{3}*pi*r^3


Radius

r=(frac{A}{4*pi})^{frac{1}{2}}

r=sqrt{frac{A}{4*pi}}

r=(V*frac{3}{4*pi})^{frac{1}{3}}

r=sqrt[3]{V*frac{3}{4*pi}}