Kvadrat

Et kvadrat er en firkant, som er lige lang på alle sider, og hvor alle vinkler er 900.Kvadrat


Et kvadrat med hjørnerne A, B, C og D vil man typisk skrive som:

◻ABCD

Arealet af et kvadrat

Arealet af et kvadrat kan udregnes meget nemt med formlen:

A=a^2

(Hvor a er sidelængden.)

Et kvadrat er den firkant med det største areal i forhold til omkredsen.

Omkredsen af et kvadrat

Omkredsen af et kvadrat kan udregnes med formlen:

O=4*a

(Hvor a er sidelængden.)
Regnemaskine

Beregn areal og omkreds af et kvadrat

Sidelængde: 
Beregn

Indskrevne cirkel

Et kvadrats indskrevne cirkel (en cirkel, hvor periferien rører alle kanterne på kvadratet og ikke kommer udenfor), har et areal på:

A=a*frac{pi}{4}

Omskrevne cirkel

Et kvadrats omskrevne cirkel (en cirkel, hvor periferien rører alle hjørnerne på kvadratet og ikke kommer indenfor), har et areal på:

A=a*frac{pi}{2}

Se også

Formler - kvadrat

Areal

A=a^2


Omkreds

O=4*a


Diagonallængde

d=sqrt{2}*a


Indskrevne cirkels areal

A=a*frac{pi}{4}


Omskrevne cirkels areal

A=a*frac{pi}{2}