Matematisk ordbog Kontakt
Login

Linje

Hvad er en linje

Linje
En linje er uendelig lang og har ingen bredde.

En linje er samtlige punkter mellem to punkter samt i forlængelsen heraf.

Det vil sige, at en linje er uendeligt lang.

Samtidigt har en linje ingen bredde.

Gav afsnittet mening?

Formler - Linje

Linjens ligning

mat

To punkter til linje

mat

mat

Punkt og hældning til linje

mat

mat

v: Vinkel med x-aksen

Skæringspunkt mellem linjer

mat

mat

mat

mat

Linjer, vinkelrette

mat

Afstand, punkt til linje

mat

Parallelle linjer

a=c