Målestoksforhold

Målestoksforhold bruger man til at vise, hvordan et mål på en tegning eller model hænger sammen med virkeligheden.

Det skrives på følgende måde:

tegning:virkelighed

F.eks.:

1:100 eller 1:20000

Fra tegning til virkelighed

Vi tager et eksempel med målestoksforholdet:

1:15000

Det betyder, at på kortet er 1 cm det samme som 15.000 centimeter i virkeligheden.

Hvis man på kortet kan måle, at afstanden imellem to bygninger er 12 cm, er den virkelige afstand:

12*15000=180000 cm=1,8 km

En mere generel formel:

Længde=frac{mål på tegning*virkelighed}{tegning}

Fra virkelighed til tegning

Her tager vi et eksempel med en bil:

Bilen er 408 centimeter lang.

Hvor lang er bilen på tegningen, når tegningen er i målestoksforholdet 1:50 ?

Bilen er

408 : 50 = 8,16 cm

lang på tegningen.

En mere generel formel:

Længde=frac{mål i virkeligheden*tegning}{virkelighed}

Udregning af selve målestoksforholdet

Hvis man skal udregne selve målestoksforholdet, kan man med fordel se på tegning:virkelighed som en brøk.

tegning:virkelighed=frac{tegning}{virkelighed}

Herefter indsætter man målene i brøken og forkorter.

For eksempel hvis vi har et mål på en tegning, som er 10 cm og et mål i virkeligheden, som er 4 km:

Her skal vi først omregne km til cm, så vi har samme enhed.

4 km = 4.000 m = 400.000 cm.

Herefter kan vi udregne målestoksforholdet:

frac{10}{400.000}=frac{1}{40.000}=1:40.000

Målestoksforholdet er her 1:40000
Regnemaskine

Målestoksforhold

Regn på målestoksforhold

Virkelighed: 
Tegning: 
Mål, virkelighed: 
Mål, tegning: 
Beregn

Se også

Formler - målestoksforhold

Formel:

tegning:virkelighed


Tegning til virkelighed:

Længde=

frac{mål på tegning*virkelighed}{tegning}


Virkelighed til tegning:

Længde=

frac{mål i virkeligheden*tegning}{virkelighed}