Matematisk ordbog Kontakt
Login

Parabel

Parablens brændpunkt

Parablens brændpunkt
Alle lysstråler der kommer lodrette ind i parablen, reflekteres ind i brændpunktet. Alle lysstråler der går ind i parablen igennem brændpunktet, reflekteres lodret ud.
Parablens brændpunkt kan beregnes med formlerne:

mat

mat

Brændpunktet er det punkt, hvor stråler paralelle med parablens midterlinje reflekteres til, når de kommer ind i parablen.

De stråler, der kommer ind i parablen og går igennem brændpunktet, kommer lodrette ud igen.

Strålerne kan f.eks. være radiosignaler eller lys, og teknikken kendes blandt andet fra parabolantenner.

Gav afsnittet mening?

Parablens ledelinje

Parablens ledelinje
Alle punkter på parablen har samme afstand til brændpunktet, som afstanden til ledelinjen.
Parablens ledelinje kan beregnes med formlen:

mat

Alle punkter på parablen har samme afstand til brændpunktet som punktets korteste afstand til ledelinjen.

Gav afsnittet mening?

Formler - Parabel

Ligning

mat

Diskriminanten

mat

Rødder / Skæring med x-aksen

mat

Toppunkt

mat

mat

Brændpunkt

mat

mat

Ledelinje

mat