Matematisk ordbog Kontakt
Login

Parallelepipedum

Parallelepipedum (eller kasse)

Parallelepipedum
Et parallelepipedum består af 6 parallelogrammer. (Et til hver side).

Et parallelepipedum er en rumgeometrisk figur, som afgrænses af 6 parallelogrammer.

Et parallelepipedum, som er retvinklet, kaldes typisk en kasse.

Gav afsnittet mening?

Formler - Parallelepipedum

Overfladeareal - retvinklet

mat

Rumfang - retvinklet

mat

Rumfang - skævvinklet

mat