Parallelepipedum (eller kasse)

Et parallelepipedum er en rumgeometrisk figur, som afgrænses af 6 parallelogrammer.

Et parallelepipedum, som er retvinklet, kaldes typisk en kasse.

Overfladeareal af en kasse

Overfladearealet af et retvinklet parallelepipedum kan beregnes med følgende formel:

Retvinklet parallelepipedum/kasse med sidelængder


O=2*(a*b+a*c+b*c)

a, b og c = højde, bredde og dybde.

O = Overfladeareal.

Rumfang af en kasse

Rumfanget af en kasse (et retvinklet parallelepipedum) kan udregnes med formlen:

V=a*b*c

a, b og c = højde, bredde og dybde.

V = rumfang (volumen).
Denne funktion kræver premium medlemskab
Medlemsskabet er gratis indtil 1. august 2014. Derefter kan du vælge at fortsætte.

Opret login Login
Opgave:

Kan du beregne rumfanget af en kasse?


Rumfang af et skævvinklet parallelepipedum

V=a*b*c*sin(v)

Skævvinklet parallelepipedum med sidelængder og vinkel
Rumfanget af et skævvinklet parallelepipedum kan beregnes med:

a, b og c = højde, bredde og dybde.

V (store V) = rumfang (volumen).

v (lille v) = vinklen parallelepipedum'et er trykket skævt.

Formler - parallelepipedum

Overfladeareal - retvinklet

O=2*(a*b+a*c+b*c)


Volumen, retvinklet

V=a*b*c


Volumen, skævvinklet

V=a*b*c*sin(v)