Parallelogram

Et parallelogram er en firkant, hvor modstående sider er parallelle, og hvor modstående vinkler er ens.

I et parallelogram halverer diagonalerne hinanden. Parallelogram med sidelængder, højde og vinkel

Omkreds af et parallelogram

Omkredsen af et parallelogram kan beregnes med formlen:

O=2*a+2*b

(Hvor a og b er sidernes længde.)

Arealet af et parallelogram

Arealet af et parallelogram kan beregnes på to måder:

Arealet med højde og grundlinje

A=b*h

(Hvor b er grundlinjen, og h er højden.)

Arealet med sidelængder og vinkel

A=a*b*sin(theta)

(Hvor a og b er sidelængderne og θ er vinklen.)
Regnemaskine

Areal og omkreds

Parallelogram med sidelængder, højde og vinkel

Den ene sidelængde (a): 
Den anden sidelængde (b): 
Højde (h): 
Vinkel i grader: 
Beregn

Specialtilfælde

Hvis alle fire sider er lige lange, er det en rombe (staves også nogle gange rhombe).

Hvis alle vinkler er lige store, er det et rektangel.

Hvis alle fire sider og alle fire vinkler er lige store, er det et kvadrat.

Se også

Formler - parallelogram

Omkreds

O=2*a+2*b


Areal

A=b*h

A=a*b*sin(theta)