Matematisk ordbog Kontakt
Login

Potenser

Hvordan bruges potenser?

Potens betyder, at et tal skal ganges med sig selv et bestemt antal gange.

F.eks. ved tallet mat, her er 9 grundtallet og 5 er eksponenten.

Ved mat skal tallet 9 ganges med sig selv 5 gange.

Det vil sige:

mat

Gav afsnittet mening?

Regler for potenser

RegelForklaring
mat:storan er a gange med sig selv, n gange
mat:stora-1 er det samme som 1 divideret med an
mat:stora0 er pr. definition altid 1
mat:storTo ens grundtal og forskellige eksponenter, ganges sammes
ved at lægge eksponenterne sammen.
mat:storTo ens grundtal og forskellige eksponenter, divideres med hinanden,
ved at trække eksponenterne fra hinanden.
mat:storTo potenser med samme eksponent og forskelligt grundtal
som ganges sammen, ganges sammen ved at man ganger grundtal
og opløfter til potensen.
mat:storEn potens, som er grundtal for en anden potens,
ganges de to eksponenter sammen.
mat:storEt grundtal, med en halv som eksponent,
er det samme som kvadratroden af grundtallet.
mat:storEt grundtal, med en tredjedel som eksponent,
er det samme som den tredje rod af grundtallet.
mat:storDen n'te rod af et tal kan beskrives som potens.


Gav afsnittet mening?