Matematisk ordbog Kontakt
Login

Procentregning

Hvad er procent?

Procent betyder opdeling i hundrede-dele.

Procent kan også skrives som en brøk eller et kommatal.

For eksempel kan 4% omskrives til:

mat

Procenter bruges typisk til beregning af renter, skat og moms.

Gav afsnittet mening?

Procenter i dagligdagen

Herunder ses nogle typiske procent-regneopgaver.

Procentdel af et tal:

Man har et tal, og skal f.eks. tage 22% af det.

Find hele tallet ud fra en procentdel:

Man har et tal, som svarer til f.eks. 12% af det fulde tal.

Finde forskel i procent:

Udregne forkellen i procent mellem f.eks. 900 kr. og 1200 kr.

Procenter vedrørende lån:

Hvor stort er et tal i forhold til et andet tal?

Hvor meget mindre er et tal i forhold til et andet tal?

Gav afsnittet mening?

Regn på procenter

Tal 1 :
Tal 2 :
Procent :
Beregn

Eksempler på regneopgaver med procenter

1. Tag 25% af 1100 kroner

Vi udregner først 1% af 1100 kroner.

mat

Herefter skal vi finde 25%

mat

25% af 1100 kroner er derfor 275 kroner.

Dette kan også opstilles som en samlet brøk:

mat


2. Find det oprindelige tal, når 20% svarer til 25

Vi skal først finde 1% af det oprindelige tal.

mat

Herefter skal vi finde 100%

mat

100% svarer til 125, hvis 20% = 25

Dette kan opstilles som en samlet brøk:

mat


3. Fremstil et regnestykke med procent, hvor 1600 bliver til 800

Først udregner vi forholdet imellem 1600 og 800

mat

Da 0,50 er det samme som 50%, bliver regnestykket:

mat


4. Hvor mange procent er 190 større end 120?

mat


5. Hvor mange procent er 120 mindre end 190?

mat

Gav afsnittet mening?

Hvad er promille?

Promille betyder opdeling i tusinde-dele.
(1 procent er det samme som 10 promille.)

Promiller bruges derfor ofte til at udtrykke en meget lille andel af f.eks. et tal.

4‰ kan omskrives sådan:

mat

Gav afsnittet mening?