Rektangel

Et rektangel er en firkant, hvor de modstående sider er lige lange, og alle vinkler er 900.rektangel_vinkelret.png

Et rektangel er et specialtilfælde af et parallelogram.

Se også

Formler - rektangel

Areal

A=h*b


Omkreds

O=2*(h+b)


Diagonallængde

d=sqrt{h^2+b^2}