Matematisk ordbog Kontakt
Login

Rombe

Hvad er en rombe / rhombe ?

Rombe / rhombe
Rombe med sidelængden a og diagonalerne d1 og d2.
En rombe (eller rhombe) er en firkant, som er lige lang på alle sider.

Alle modstående vinkler er lige store, og diagonalerne halverer hinanden og står vinkelret på hinanden.

En rombe er et specialtilfælde af et parallelogram.

En rombe kan også beskrives som et kvadrat, der har fået et "skub", så det er blevet skævt.

Gav afsnittet mening?

Formler - Rombe

Areal

mat

mat

mat

Omkreds

mat