Rombe / Rhombe

En rombe (eller rhombe) er en firkant, som er lige lang på alle sider. Rombe med sidelængde og diagonaler


Alle modstående vinkler er lige store, og diagonalerne halverer hinanden og står vinkelret på hinanden.

Areal

Arealet af en rombe kan udregnes på flere måder, alt efter hvad man har til rådighed:

Hvis man har diagonallængderne:

A=frac{1}{2}*d_1*d_2

(Hvor d1 og d2 er diagonallængderne.)

Hvis man har sidelængden og en af vinklerne:

A=sin(alpha)*a^2

(Hvor α er en vinkel og a er sidelængden.)

Hvis man har sidelængden og radius af den indskrevne cirkel:

A=2*a*r

(Hvor a er sidelængden og r er radius af den indskrevne cirkel.)
Regnemaskine

Beregn areal

Diagonallængde (d1): 
Diagonallængde (d2): 
Sidelængde: 
Vinkel i grader (alpha): 
Radius af den indre cirkel: 
Beregn

Omkreds

Omkredsen af et rombe kan udregnes med formlen:

O=4*a

(Hvor a er sidelængden.)

Se også

Formler - rombe / rhombe

Areal

A=frac{1}{2}*d_1*d_2

A=sin(alpha)*a^2

A=2*a*r


Omkreds

O=4*a