Matematisk ordbog Kontakt
Login

Tal-kategorier

Hvad er tal-kategorier?

Tal kan inddeles i kategorier.

Et tals inddeling i kategorier siger noget om, hvad det er for et tal.

Gav afsnittet mening?

De mest almindelige kategorier

SymbolNavnBeskrivelseEksempler
mat:storNaturlige talPositive heltal1, 2, 3, 4, ....
mat:storNaturlige talPositive heltal og 0.

Kan også beskrives som ikke-negative heltal.
0, 1, 2, 3, 4, ....
mat:storHeltalHeltal, hvilket vil sige:
Tal, som kan skrives uden at bruge
brøker eller decimaler.
..... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ....
mat:storReelle talTal der kan skrives som enten

en endelig decimalbrøk eller

en uendelig decimalbrøk.
5

10,23

3,1415926535... (Pi)

mat
mat:storRationelle talmat

Det vil sige brøker og alle heltal.
5

10

mat

mat
Irrationelle talTal som er reelle, men ikke rationelle.

Det vil sige tal, der ikke kan skrives
som en brøk eller et kommatal.
mat

mat

Alle kvadratrødder af primtal.


Gav afsnittet mening?