Matematisk ordbog Kontakt
Login

Trapez

Hvad er en trapez?

Trapez
Trapez med siderne a,b,c,d
højden h og diagonalerne d1 og d2

En trapez er en firkant, hvor mindst ét par sider er parallelle.

Hvis en trapez har to par parallelle sider, kaldes det også et parallelogram.

Gav afsnittet mening?

Ligebenet trapez

Ligebenet trapez
I en ligebenet trapez er vinklerne A=B og C=D

En trapez hvor to sider er parallelle, og de to andre sider er lige lange, kaldes for ligebenet.

For en ligebenet trapez gælder, at vinklerne

A = B og C = D

Gav afsnittet mening?

Retvinklet trapez

Retvinklet trapez
En retvinklet trapez har altid 2 eller 4 rette vinkler.

En trapez med mindst to rette vinkler kaldes en retvinklet trapez.

(En retvinklet trapez har i øvrigt altid 2 eller 4 rette vinkler.)

Hvis den retvinklede trapez har 4 rette vinkler, så er den samtidigt et rektangel.

Gav afsnittet mening?

Formler - Trapez

Højde

Areal

mat

Omkreds

mat

Diagonallængder

mat

mat

mat

mat