På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Andengradsligning

Hvordan løses en andengradsligning?

En andengradsligning kan løses meget nemt, når først den er omskrevet til formen:

0=ax^2+bx+c

Her skal man først udregne diskriminanten:

D=b^2-4*a*c

Diskriminanten fortæller os, om der er nul, en eller flere løsninger (rødder).

Hvis D > 0 er der to forskellige rødder/løsninger.

Hvis D = 0 er der en rod/løsning.

Hvis D < 0 er der ingen rødder/løsninger.

Andengradsligningen vil derefter have løsninger, som er givet ved formlen:

x=frac{-b±sqrt{D}}{2*a}

Bemærk at en parabels eller et andengradspolynomiums skæring med x-aksen findes ved at løse en andengradsligning.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt

Løs andengradsligning

Indtast værdierne fra
mat

a :
b :
c :
Beregn

Omskrivning af ligningen

Man kan omskrive en andengradsligning ved at bruge de almindelige regneregler:

Man må lægge samme værdi til på begge sider.

Man må trække samme værdi til på begge sider.

Man må gange med samme værdi på begge sider (undtagen 0).

Man må dividere med samme værdi på begge sider (undtagen 0)

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt