På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påAndengrads-polynomium

a i et andengrads-polynomium

Parablens udseende og a
a>0, benene opad
a<0, benene nedad
a=0, Ikke parabel, men linje
a fortæller om, hvor stejl grafen for andengradspolynomiet er.

Desto længere væk, at a er fra 0, desto stejlere bliver benene.

a>0: Benene vender opad

a<0: Benene vender nedad

a=0: Det er ikke et andengradspolynomium, men derimod en lineær funktion.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Skæring med x-aksen

b i et andengrads-polynomium

Hvis b=0 er toppunktet på f(x) aksen.

Derudover gælder det, at

a og b har samme fortegn: Toppunktet er til venstre for f(x) aksen.

a og b har forskellige fortegn: Toppunktet er til højde for f(x) aksen.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Skæring med x-aksen

c i et andengrads-polynomium

c fortæller, hvor funktionen skærer f(x) aksen.

Dette skyldes at når x er 0, så er der kun

f(x)=c

tilbage.
Emnet "Andengrads-polynomium" fortsætter: Skæring med x-aksen

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Skæring med x-aksen