På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påAndengrads-polynomium

Skæring med x-aksen

Et andengradspolynomiums skæring med x-aksen kan findes ved at løse andengrads-ligningen:

0=ax^2+b^x+c

Ligningen løses ved først at udregne diskriminanten

D=b^2-4*a*c


D fortæller om, hvor mange løsninger der er:

D>0: Der er to skæringer med x-aksen.

D=0: Funktionen rammer x-aksen i et punkt.

D<0: Funktionen rammer ikke x-aksen.

Derefter kan x koordinatet beregnes med formlen:
x=frac{-b±sqrt{D}}{2*a}
Emnet "Andengrads-polynomium" fortsætter: Toppunktet

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: a,b og c
Gå videre til: Toppunktet

Beregn skæring med x-aksen

Indtast værdierne fra
mat

a :
b :
c :
Beregn