Matematisk ordbog Kontakt Opret bruger
Login

Areal af et cirkelafsnit

Tilbage til ordbog
Arealet af et cirkelafsnit kan beregnes med formlen:

A=frac{1}{2}*r^2*(theta-sin(theta))

(Hvor A er arealet, r er radius, og θ er i radianer.)

Hvis man vil regne med grader, skal de først omregnes til radianer med formlen:

radianer=frac{grader*pi}{180}