På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Cirkel

Cirklens korde

Korde
Korden er den linje, der går imellem to punkter på periferien.

En korde er en linje mellem 2 punkter på periferien.

De to punkter er samtidigt to radier (radius i flertal) mellem hvert punkt og centrum.

Kordens længde kan beregnes med formlen:

K=2*r*sin(frac{v}{2})

Hvor K er kordens længde, v er vinklen mellem de to radier og r er radius.

Figuren der består af korden og buen mellem de to radier kaldes et cirkelafsnit.
Emnet "Cirkel" fortsætter: Pilhøjde

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Cirklens ligning
Gå videre til: Pilhøjde

Beregn længden af korden

Indtast vinklen i grader og radius

Vinkel :
Radius :
Pi :
Beregn