På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på







Førstegradsligning

Nulregel

Nogle gange ser man ligninger som f.eks.:

(x+3)(2*x+3)=0

Her kan man bruge reglen, der siger, at hvis to tal ganget sammen giver nul, betyder det, at mindst det ene tal er nul.

Det vil sige at ligningen kan løses som to førstegradsligninger, nemlig:

x+3=0

og

2*x+3=0

Her kan x have to forskellige værdier (da begge muligheder giver 0).

Hvis man derimod har en andengradsligning, så kan man nogle gange bruge parentesregnereglerne og få den delt op i to førstegradsligninger.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Løsning af førstegradsligning