På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påKombinatorik

Ordnet uden tilbagelægning

Ordnet stikprøve uden tilbagelægning er der, hvor man må vælge et antal, men kun én af hver, og hvor rækkefølgen er vigtig.

Antal kombinationer udregnes med formlen:

P(n,r)=frac{n!}{(n-r)!}

hvor n er det samlede antal, man kan vælge imellem, og r er det antal, man skal vælge.

P kommer fra ordet "Permutation", som betyder rækkefølge.

For eksempel:

I en forening med 8 medlemmer, skal der vælges en bestyrelse
med én formand, én næstformand og én kasserer.
Hvert af de valgte medlemmer, må kun have én post i bestyrelsen.

Da vi har 8 medlemmer, er n = 8

Da vi skal vælge 3 medlemmer, er r = 3

P(8,3)=frac{8!}{(8-3)!}=

frac{8!}{5!}=

frac{8*7*6*5*4*3*2*1}{5*4*3*2*1}=

frac{40320}{120}=336

Der kan altså vælges 336 forskellige sammensætninger af bestyrelsen.
Emnet "Kombinatorik" fortsætter: Ordnet med tilbagelægning

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Stikprøver
Gå videre til: Ordnet med tilbagelægning

Beregn ordnet uden tilbagelægning

Samlet antal (n) :
Antal der skal vælges (r) :
Beregn