På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påKombinatorik

Hvad er stikprøver?

En stikprøve betyder, at man vælger tilfældigt.

Det vil sige, at man vælger en tilfældig delmængde fra en mængde.

Stikprøven kan have forskellige regler:

Ordnet stikprøve -> Rækkefølgen har betydning.

Uordnet stikprøve -> Rækkefølgen har ikke betydning.

Med tilbagelægning -> Det samme element må gerne vælges flere gange.

Uden tilbagelægning -> Det samme element må ikke vælges flere gange.
Emnet "Kombinatorik" fortsætter: Ordnet uden tilbagelægning

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Fakultet
Gå videre til: Ordnet uden tilbagelægning