Del på

Kombinatorik

Hvad er stikprøver?

En stikprøve betyder, at man vælger tilfældigt.

Det vil sige, at man vælger en tilfældig delmængde fra en mængde.

Stikprøven kan have forskellige regler:

Ordnet stikprøve -> Rækkefølgen har betydning.

Uordnet stikprøve -> Rækkefølgen har ikke betydning.

Med tilbagelægning -> Det samme element må gerne vælges flere gange.

Uden tilbagelægning -> Det samme element må ikke vælges flere gange.
Emnet "Kombinatorik" fortsætter: Ordnet uden tilbagelægning

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Fakultet
Gå videre til: Ordnet uden tilbagelægning