På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Mængdelære

Hvad er prædikater?

Nogle gange skal man sige, at noget gælder for en mængde.

Dette kaldes et prædikat.

For eksempel hvis vi har mængden:

A={1,2,3,4}

Så kan vi lave en delmængde:

\{x\inA|x>2\}=\{3,4\}

x\inA|x>2

Betyder:

x\inA: x er med i mængden A.

Prædikatet:

x>2: x er større end 2.

Det vil sige, at x er et element i A, og x er større end 2.

| kan også kaldes: "For hvilket det gælder".

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Komplementær og mængdedifference