På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2022/2023?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Bruger:
UNILogin
Matematisk ordbog Bestil Licens

Vekselgebyr

Tilbage til ordbog
Et vekselgebyr er det, som eksempelvis en bank tager for at veksle mellem to forskellige valutaer.