På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Gennemsnit

Tilbage til ordbog
Man finder gennemsnittet ved at lægge tallene sammen og dividere med antallet af tal.

For eksempel:

Vi finder gennemsnittet af 6, 8 og 16

Vi skal først lægge tallene sammen.

6 + 8 + 16 = 30

Da vi har 3 tal, skal vi dividere med 3

30 : 3 = 10

Gennemsnittet af 6, 8 og 16 er derfor 10