På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Omregning af tid

Omregning af tid

Vi gennemgår her de forskellige tidsenheder, og hvordan man omregner og kombinerer dem.

Gav afsnittet mening?

Oversigt over tidsenheder

De mest almindelige tidsenheder er:

TidsenhedStørrelse
Normalt år365 dage
Skudår366 dage
Dag/døgn24 timer
Time60 minutter
Minut60 sekunder
Sekund1000 millisekunder


Derudover har man specielle tidsenheder som f.eks.:

Tropisk år: 365 dage, 5 timer, 48 minutter og 46 sekunder.

(Et tropisk år er den "rigtige" længde på et år.)

Gav afsnittet mening?

Omregning mellem tidsenheder

Når man skal omregne mellem tidsenheder, er det bedst at huske størrelserne på enhederne.

For eksempel, hvis man vil omregne 3 dage til timer, så ved vi, at der er 24 timer på en dag.
Det vil sige, at 3 dage bliver til:

3*24=72 timer.

Hvis man skal omregne 3 dage til minutter i stedet, så omregner man først til timer og derefter minutter.

Fra dage til timer:

3*24=72 timer.

Fra timer til minutter:

72*60=4320 minutter.

(Der går 4320 minutter på 3 dage.)


Hvis man skal regne den anden vej, så dividerer man i stedet.

Ved 2880 minutter omregnet til dage, bliver regnestykket:

Minutter til timer:

2880 : 60=48 timer.

(Der er 48 timer på 2880 minutter.)

Timer til dage:

48:24=2 dage.

(48 timer svarer til 2 dage.)

Dermed kan vi se, at 2880 minutter svarer til 2 dage.


Kombination af omregningen

Man kan kombinere omregningen ved at lave hele gangestykket på en gang.

Hvis vi igen tager 3 dage omregnet til minutter, så får vi gangestykket:

3*(24*60)=4320 minutter

Vi ganger 24 med 60, da der er 24 timer på en dag og 60 minutter på en time.

Hvis vi omregner 2880 minutter til dage, så bliver regnestykket:

2880:(24*60)=2 dage

Det er dog mest sikkert at omregne hvert enkelt led, da man ellers risikerer at "glemme" en omregning.

Gav afsnittet mening?

Tidsomregner

Fra tid :
Fra enhed :
Til enhed :
Beregn

Kombination af tidsenheder

Nogle gange vil man gerne kombinere tidsenheder.

Dette er lidt sværere, da det kræver, at man dividerer med rest.

Man starter altid med den enhed, man har i forvejen. Det vil sige, at hvis man skal omregne minutter til dage, så finder man først resten af minutter. Derefter finder man timer og til sidst dage.

For eksempel:

5120 minutter skal omregnes til dage, timer og minutter.

Antal minutter:

5120 minutter, her skal vi dividere med 60 (da der er 60 minutter på en time)

5120:60=85, rest 20

Antal minutter er dermed 20.

Antal timer:

85 timer, her skal vi dividere med 24 (da der er 24 timer på en dag).

85:24=3, rest 13

Antal timer er dermed 13

Antal dage: 3

5120 minutter er dermed det samme som 3 dage, 13 timer og 20 minutter.

Gav afsnittet mening?