På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Primtal eller sammensat tal

Hvad er primtal?

Et primtal er et naturligt tal, hvor kun to tal går op (nemlig 1 og tallet selv).

1 er pr. definition ikke et primtal.

Alle primtal under 200 ses her:

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199

Der findes uendeligt mange primtal.

Gav afsnittet mening?

Hvad er sammensatte tal?

Sammensatte tal er naturlige tal, der ikke er primtal, og som kan skrives som et gangestykke af primtal.

Eksempler på sammensatte tal:

15=3*5

4=2*2

Primtallene, der ganges sammen til et sammensat tal, kaldes for primtalsfaktorer.

Gav afsnittet mening?

Primtal eller sammensat tal

Indtast et tal mellem 2 og 1000000, for
at se om det er et primtal eller sammensat tal.

Tal :
Beregn