På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Rod-uddragning

Hvad er rod-uddragning?

Ved rod-uddragning finder man det tal, der ganget med sig selv et bestemt antal gange, giver det resultat, som man kender i forvejen.

De mest kendte former er kvadratroden og kubikroden af et tal.

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Regneregler for roduddragning

Kvadratrod

Kvadratroden af et tal, er det tal, som ganget med sig selv, giver det oprindelige tal.

Det skrives med symbolet:

sqrt{a}

hvor a er et tal.

For eksempel, hvis vi skal finde kvadratroden af 9:

sqrt{9}=3

da

3*3=9

Dette er den normale brug af kvadratrod, men faktisk har man et resultat mere, nemlig tallet -3

da

(-3)*(-3)=9

Kvadratroden kan også skrives som en potens sådan:

sqrt{9}=9^{frac{1}{2}}

Man kan ikke tage kvadratroden af et tal, der er mindre end 0, da man ikke kan finde to tal, som ganget sammen, giver noget, der er mindre end 0.

(Med mindre man går på universitetet og regner med såkaldte komplekse tal.)

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Regneregler for roduddragning

Kubikrod

Kubikroden af et tal, er det tal, som ganget med sig selv 3 gange, giver det oprindelige tal.

Det skrives med symbolet:

sqrt[3]{a}

For eksempel, hvis vi skal finde kubikroden af 27:

sqrt[3]{27}=3

da

3*3*3=27

Kubikrod giver kun én rod, og man kan godt tage kubikroden af et tal, der er mindre end 0.

Man kan skrive kubikroden som en potens:

sqrt[3]{27}=27^{frac{1}{3}}

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Regneregler for roduddragning

Roduddragning generelt

Generelt kan man finde 2 rødder, hvis man skal finde en lige rod af et tal:

sqrt[2]{a}, sqrt[4]{a}, sqrt[6]{a}

For alle andre rødder, kan man kun finde en rod.
Emnet "Rod-uddragning" fortsætter: Regneregler for roduddragning

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Regneregler for roduddragning