På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på









Polygon

Hvad er en polygon?

En polygon er en "mangekant". Selve navnet polygon betyder "mange hjørner".

Det er en betegnelse for en todimensionel figur, som er afgrænset af linjestykker.

Der findes mange undertyper af polygoner, f.eks trekanter, kvadrater, rektangler osv.

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Konvekse

De fire hovedtyper af polygoner
Man har flere typer af polygoner.

De mest almindelige er:

KonveksKonkav
Alle vinkler er under
180 grader.
En eller flere vinkler
er over 180 grader.

RegulærIrregulær
Alle vinkler og
sider er ens.
Ikke alle vinkler
og sider er ens.





Emnet "Polygon" fortsætter: Konvekse

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Konvekse