Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på









Rombe

Hvad er en rombe / rhombe ?

Rombe / rhombe
Rombe med sidelængden a og diagonalerne d1 og d2.
En rombe (eller rhombe) er en firkant, som er lige lang på alle sider.

Alle modstående vinkler er lige store, og diagonalerne halverer hinanden og står vinkelret på hinanden.

En rombe er et specialtilfælde af et parallelogram.

En rombe kan også beskrives som et kvadrat, der har fået et "skub", så det er blevet skævt.




Emnet "Rombe" fortsætter: Areal

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: Areal