På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på







Kombinatorik

Ordnet stikprøve med tilbagelægning

En ordnet stikprøve med tilbagelægning, er der, hvor man må bruge det samme element flere gange, og rækkefølgen er vigtig.

Antallet af kombinationer udregnes med formlen:

kombinationer=n^r

hvor n er antallet af elementer, og r er det antal, man skal vælge.

For eksempel:

En pinkode til et dankort, består af 4 cifre, hvor hvert ciffer er et tal fra 0-9.

Hvor mange forskellige pinkoder til dankort findes der?

Da 0-9 er 10 forskellige cifre, og vi skal bruge 4 tal, findes der:

antal muligheder=10^4=

10*10*10*10=10000

Der findes altså 10.000 forskellige muligheder for en pinkode til et dankort.
(I praksis undlader bankerne dog at tillade brugen af nogle kombinationer, da de er for nemme at gætte. Det kunne f.eks. være: 1234, 0000, 4444, 9876 osv.)




Emnet "Kombinatorik" fortsætter: Uordnet uden tilbagelægning

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Ordnet uden tilbagelægning
Gå videre til: Uordnet uden tilbagelægning

Regn på ordnet med tilbagelægning

Samlet antal (n) :
Antal der skal vælges (r) :
Beregn