Del på

Kugle

Kuglens ligning

For en kugle med centrum i punktet C=(x_0,y_0,z_0)
,og som har radius r, er ligningen for kuglen:

r^2=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2

Kuglens ligning gælder både for overfladen og samtlige punkter "inde" i kuglen.

Ligningen for kugleoverfladen er:

r^2=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2
Emnet "Kugle" fortsætter: Radius

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Overfladeareal
Gå videre til: Radius