På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påPolygon

Hvad er konvekse polygoner?

Konveks polygon
Et konvekst polygon har ingen (indre) vinkler, større end 180 grader.

Konvekse polygoner har ingen (indre) vinkler, der er større end 180 grader.

De fleste geometriske figurer i planen, der ikke er runde, er konvekse polygoner.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Regulære

Vinkelsum for konvekse polygoner

Vinkelsummen i en konveks polygon med n sider kan beregnes med formlen:

Sigmaalpha=(n-2)*180^0

Eksempler på meget kendte konvekse polygoner kunne være: Trekanter og rektangler.

Deres vinkelsum bliver med denne formel:

Trekant:

Sigmaalpha=(n-2)*180^0=(3-2)*180^0=180^0

Rektangel:

Sigmaalpha=(n-2)*180^0=(4-2)*180^0=360^0
Emnet "Polygon" fortsætter: Regulære

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Regulære

Beregn vinkelsummen for et konveks polygon

Antal kanter :
Beregn