Matematisk ordbog Kontakt
Login

Andengrads-polynomium

Hvad er et andengrads-polynomium?

Parabel
En parabel er en grafisk afbildning af et andengradspolynomium i koordinatsystemet.
En funktion er et andengrads-polynomium, hvis den kan skrives således:

mat

(og a ikke er 0)

Det grafiske billede af et andengrads-polynomium er en parabel, og man kan derfor bruge de samme formler som for parabler.

Navnet henviser til, at der er mange (poly) led, hvor den uafhængige variabel (x) går op i anden potens/grad.

Gav afsnittet mening?

Formler - Andengradspolynomium

Formler - Andengradspolynomium

mat

(og a ikke er 0)

Skæring med x-aksen

mat

Ligningen løses med:

mat

mat

Toppunktet

mat

mat

mat

Gennem tre punkter

mat

Hermed får man tre ligninger
med tre ubekendte, hvor:

mat
mat
mat