Matematisk ordbog Kontakt
Login

Potensfunktion

Hvad er en potensfunktion?

En potensfunktion har denne form:

mat

Hvor definitionsmængden (de lovlige værdier af x) alle er positive reelle tal.

(Tal som kan skrives som enten en endelig decimalbrøk eller en uendelig decimalbrøk).

mat

mat

Et eksempel på en potensfunktion kan f.eks. være svingningstiden for et pendul, hvor pendullængden er den ubekendte.

Gav afsnittet mening?

Undersøgelse af om man har en potensfunktion

Hvis man har en masse punkter, og man vil se, om det er en potensfunktion, så kan man indtegne dem på et dobbelt-logaritmisk papir.

Desto nærmere punkterne er på en ret linje, desto mere er funktionen en potensfunktion.

Gav afsnittet mening?

Formler - Potensfunktion

Forskrift

mat

Beregning af a og b ud fra to punkter

mat

mat

mat

Potensvækst

mat