Matematisk ordbog Kontakt
Login

Hastighed

Hastighed

Hvis man skal udregne en hastighed, skal man bruge formlen:

mat

(Hvor d er distancen (længden). og t er tiden.)

Hvis man skal omregne til km/t (kilometer i timen), og man f.eks. har brugt 4 timer på at gå 20 km, bliver hastigheden:

mat

Læg mærke til, at km/t faktisk viser formlen - nemlig kilometer divideret med timer.

Gav afsnittet mening?

Omregning mellem enheder

Tit skal man omregne til andre enheder end dem, som man får oplyst.

Eksempel på opgave:

En bil kører 2500 meter på 3 minutter.
Hvad er bilens gennemsnitshastighed (i km/t)?

Først skal man udregne antal kilometer.

Da der er 1000 meter på en kilometer, er:

mat

Derefter skal man udregne antal timer.

Da der er 60 minutter på en time, er:

mat

Hastigheden i kilometer i timen bliver derfor:

mat

Gav afsnittet mening?

Beregn hastighed

Distance



Tid



Til enhed



Beregn

Formler - Hastighed

Formel

mat