Matematisk ordbog Kontakt
Login

Kugle

Hvad er en kugle?

Kugle
Kugle med radius r
En kugle er en rumgeometrisk figur.

Kugleoverfladen (periferien) har uendeligt mange sammenhængende punkter, som ligger i samme afstand til et bestemt punkt i midten af kuglen, kaldet centrum.

Kuglens størrelse angives af dens radius, som er afstanden mellem centrum og overfladen.

Kuglens diameter er afstanden fra et punkt på overfladen til et andet punkt på overfladen, igennem centrum.

(Diameteren er derfor 2 gange radius.)

Gav afsnittet mening?

Kendte former for kugler

Kendte eksempler på kugler (eller tæt på) er Jorden, billardkugler og fodbolde.

Gav afsnittet mening?

Formler - Kugle

Kuglens ligning

mat

Overfladeareal

mat

Rumfang

mat

Radius

mat

mat

mat

mat