Matematisk ordbog Kontakt
Login

Brøker

Hvad er en brøk?

Pizzabrøk
En pizza er et godt eksempel på brøk. Hele pizzaen havde 5 stykker. Der er 3 stykker tilbage. Dvs. at der er
mat tilbage af pizzaen.


En brøk er en måde at vise et tal på ved hjælp af en division.

En brøk består af en vandret streg med en tæller øverst og en nævner nederst.

mat

Et eksempel på en brøk kunne være:

mat

Nævneren viser hvor mange, der er i alt. Dvs. her er der 3 dele i alt.

Tælleren viser hvor mange vi har. I det her tilfælde har vi 1 ud af 3.

Hvorfor brøker

Hvis man f.eks viser 5 : 6 som en brøk mat

så giver regnestykket 5:6=0,83333.... og kan dermed ikke skrives præcist som et decimaltal.
Selve brøken er derimod præcis.

En brøk bliver også tit skrevet med en skrå streg som for eksempel:

mat

Dette skyldes ofte, at brøken med den vandrette streg f.eks. ikke kan skrives nemt på en computer.

Navnet på en brøk
En brøks navn består af tælleren og nævneren.

For eksempel:

mat

har navnet: "En fjerdedel", hvor "En" er tælleren og "fjerdedel" er nævneren.

Gav afsnittet mening?

Opgave:

Kan du skrive en brøk?
Prøv opgave

Formler - Brøker

Forlænge brøk

mat

Forkorte brøk

mat

Lægge sammen

mat

Trække fra

mat

Gange

mat

Dividere

mat

Kvadratrod

mat

Heltal

mat